GARTENBERG, Izidor (Iso)

GARTENBERG, Izidor (Iso), liječnik (Vinkovci, 1913 – ?). Sin Davida (Maksimovka, Ukrajina, 1885 – ?, 1941–1945) i Fanike. Roditelji su se u Vinkovce doselili iz Smereka u Poljskoj u svibnju 1918, a prije II. svj. rata obitelj je već živjela u Zagrebu. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu šk. god. 1936/37. i djelovao kao liječnik duševne bolnice u Popovači. Nakon Travanjskoga rata 1941, kao jugoslav. vojnik bio je zarobljen i vjerojatno odveden u zarobljeništvo u Njemačkoj. Daljnja sudbina nepoznata. Otac mu je stradao na nepoznatom mjestu.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 671.

LIT.: M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004.