GAON, David

GAON, David, obrtnik i komunistički aktivist (Sarajevo, 7. X. 1910 – Zagreb, X. 1941. ili logor Jasenovac, 1942). Sin Avramov. Bio je u mješovitom braku s Nadom rođ. Ilić. U međuratnom razdoblju bio je optičarski pomoćnik kod optičara Hiršla u Tomićevoj ul. u Zagrebu. Po uspostavi NDH preuzeo je žid. znak. Kao ljevičar i član KPJ, od početka pružanja organizirana otpora radio je u ilegalnoj tehnici CK KPH u Zagrebu do listopada 1941. kad je bio uhićen, mučen i vjerojatno ubijen u zagrebačkoj policiji. Prema drugom izvoru deportiran je u logor Jasenovac, gdje je stradao 1942.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 671

LIT.: J. Romano: Jevreji Jugoslavije 1941–1945. Žrtve genocida i učesnici narodnooslobodilačkog rata. Beograd 1980. – M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004.