GAON, Cezar Sadik

GAON, Cezar Sadik, gospodarstvenik (Višegrad, BiH, 25. VIII. 1888 – ?, Kanada, ?). Sin Davidov. Po završetku studija u Beču, radio je u trg. poduzeću Alberta Matznera. Nakon dolaska u Zagreb s bratom Albertom osnovao je 1924. tvornicu trikotaže i pletene robe »C. D. Gaon« sa sjedištem u Tuškanovoj ul. i pogonima na Zavrtnici. God. 1931. posjedovao je i veletrgovinu na Jelačićevu trgu te u Jurišićevoj ul. Bio je potpredsjednik udruženja tekstilaca, a za svoj prinos razvoju jugoslav. industrije i gospodarstva bio je 1940. s bratom Albertom odlikovan Ordenom Jugoslovenske krune III. stupnja, što je bila rijetkost među Židovima. Bio je aktivan u društvenom životu zagrebačke žid. zajednice. U međuratnom razdoblju bio je predsj. sefardske ŽOZ (1928–31. i 1936–41), u razdoblju kad su sefardska i ortodoksna općina bile priključene aškenaskoj ŽO te potpredsjednik Jugoslavenske organizacije cionista-revizionista. Po uspostavi NDH sa suprugom Sofijom rođ. Hiršler, kćeri Lili i sinom Harijem preuzeo je žid. znak, dok mu je vila u Buconjićevoj ul. bila oduzeta. Na nepoznati način preživio je II. svj. rat i iselio se u Kanadu. U dopisu iz Montreala 9. IX. 1946. obavijestio je ŽOZ kako su policijske službe NDH 1941. zaplijenile novac bivše sefardske općine, namijenjen izgradnji sefardske sinagoge, koji je bio uložen u Hipotekarnu banku u Zagrebu. – Brat Albert, gospodarstvenik (Višegrad, BiH, 5. III. 1891 – ?Izrael, ?). Bio je suvlasnik i član uprave tvornice »C. D. Gaon« s bratom Cezarom Sadikom, s kojim je 1940. bio odlikovan Ordenom Jugoslovenske krune III. stupnja. Po uspostavi NDH sa suprugom Grazijom rođ. Levi, sinom Davidom i kćeri Blankom preuzeo je žid. znak. Na nepoznati je način preživio II. svj. rat, kao i sin David koji se iselio u Palestinu. Daljnja sudbina nepoznata. – Brat Isak, trgovac (Višegrad, BiH, 17. VIII. 1896 – ?). U međuratnom razdoblju bio je vlasnik trgovine pletene robe u Jurišićevoj ul. u Zagrebu. Po uspostavi NDH preuzeo je žid. znak. Na nepoznati način preživio je II. svj. rat. Daljnja je sudbina također nepoznata.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 671. – KŽZ.

LIT.: J. Mrazović: Adresar grada Zagreba. Zagreb 1931. – I. i S. Goldstein: Holokaust u Zagrebu. Zagreb 2001. – I. Goldstein: Židovi u Zagrebu 1918–1941. Zagreb 2004. – M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004.