GAON, Avram

GAON, Avram, pedagog (? – ?). U međuratnom razdoblju živio je u Osijeku i predavao na tamošnjoj gimnaziji. U listopadu 1941. vodio je napredni srednjoškolski tečaj u ŽOO. Daljnja sudbina nepoznata.

IZV.: HDA, RUR, Židovski odsjek, 28546.