FRÖHLICH, Makso

FRÖHLICH, Makso, ekonomist (Jastrebarsko, 28. II. 1869 – ?Auschwitz, 1943). Sin Josipa i Katarine rođ. Steiner. Bio je doktor ekonomskih i financijskih znanosti i dugogodišnji savjetnik zagrebačkoga Gradskoga poglavarstva. Do 1930. bio je ravnatelj erarnih pravnih poslova Državnoga pravobraniteljstva u Zagrebu. Uspostavu NDH dočekao je u mirovini. Imovinu je prijavio 29. VI. 1941, a u ljeto je sa sestrama Emom i Milkom, odveden je iz stana u Mihanovićevoj ul., bio pušten zahvaljujući zauzimanju suradnika iz Gradskoga poglavarstva. Ponovno je odveden u raciji poč. svibnja 1943. te vjerojatno deportiran u Auschwitz, gdje je stradao.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 670.

LIT.: M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004. – B. Polić: Vjetrenjasta klepsidra. Zagreb 2004.