FRITZ, Željko (Mirski)

FRITZ, Željko (Mirski), strojarski inženjer (Zagreb, 27. X. 1899 – ?, Izrael, ?). Sin Josipov. Do 30. IV. 1941. bio zaposlen u podružnici »Standard Vacuuma« u Beogradu. Po uspostavi NDH sa suprugom Anom rođ. Rosenberg preuzeo je žid. znak. U prijavi imovine vlastima NDH u lipnju 1941. naveo je kako mu je kuća u Beogradu srušena u bombardiranju za Travanjskog rata, a s njom i sva imovina te da u Zagrebu ima samo osnovne potrepštine. Prebjegao je u Hrvatsko primorje te bio interniran u logore u Kraljevici i Kamporu na Rabu. Kao školovani tenor uspješno je sudjelovao prigodom koncertnih priredbi u kraljevičkom logoru. Na nepoznat je način preživio II. svj. rat te se u popisu povratnika u ŽOZ pojavljuje pod prezimenom Mirski. Iselio se u Izrael.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 670. – KŽZ.

LIT.: M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004.