FRIEDMANN, Armin

FRIEDMANN, Armin, građevinski inženjer (Zemun, Srbija, 1. III. 1872 – ?Auschwitz, ?1942). Sin Hermana i Reze rođ. Goldstein. S Fridom rođ. Klein otac je → Mirka Mirkovića. Od 1910. do 1915. u službi Zemaljske kraljevske vlade kao građevinski inženjer radio je na gradnji državnih cesta, škola i drugih državnih zgrada u Vinkovcima, Srijemskoj Mitrovici, Zemunu i Vukovaru, a od 1918. kao inženjer u Državnom građevnom uredu u Zagrebu. Ovlaštenje za samostalno obavljanje zvanja dobio je 1925. od Zagrebačke inženjerske komore čiji je kasnije bio član. Bio je suvlasnik poduzeća »Friedmann-Lorber-Mevorah«. U međuratnom razdoblju usko je surađivao sa ŽOZ i sudjelovao u mnogim graditeljskim poslovima. Po uspostavi NDH sa suprugom Friedom rođ. Klein preuzeo je žid. znak, u svibnju 1941. predao molbu za priznavanje arijskih prava, a u srpnju 1941. zaveden je u popis vlastima NDH neophodno potrebnih stručnjaka. U svibnju 1942. dobio je dopuštenje da prilikom nadziranja gradnja ne nosi žid. znak. Neovisno o tome, supruzi su stradali, vjerojatno u Auschwitzu.

IZV.: HDA, Ponova, br. 1076, Srpski odsjek, Opći spisi, kut. 441, 41/1941. – HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 670. – HDA, RUR, Židovski odsjek, 29461. – KŽZ. – Popis žrtava.