AUSCH, Oskar

AUSCH, Oskar, gospodarstvenik (Zagreb, 15. V. 1874 – Zagreb, 7. X. 1937). Sin Josefa i Rosalin rođ. Müller. Djelovao je i živio u Popovači. Od 1908. do poč. I. svj. rata bio je županijski zastupnik i jedan od poreznih obveznika s najvišim porezom u tadašnjoj Bjelovarsko-križevačkoj županiji. God. 1910. oženio se Paulom rođ. Deutsch (? – Zagreb, 2. III. 1955), kćeri Wilima, vlasnika ribnjaka u Poljani i kupališta u Lipiku. God. 1914. plaćao je jednu od najviših članarina u ŽOZ. Po uspostavi NDH njegova je udovica, pozivajući se na omiljelost svojega pokojnog supruga među stanovnicima kutinskoga kotara, zatražila arijska prava te predala molbu da se nju i kćer Vandu oslobodi nošenja žid. znaka, no molba je bila odbijena. – Kći Vanda, agronomkinja (Zagreb, 4. II. 1912 – Zagreb, 20. VII. 2004) za uspostave NDH bila je studentica Agronomskoga fakulteta u Zagrebu. U prijavi imovine navela je da je, s majkom, suvlasnica kuće u Tratinskoj ul. u Zagrebu te posjeda u Kutini. – Braća Viktor, suprug → Irme Ausch, Vilim (? – ?) i Vladimir (Vladoje) (? – Zagreb, 23. II. 1937) bili su gospodarstvenici. Vilim je djelovao u Popovači na prijelazu iz XIX. u XX. st. Od 1908. do početka I. svj. rata rata županijski skupštinar i jedan od poreznih obveznika s najvišim porezom u Bjelovarsko-križevačkoj županiji. Vladimir je 1903. uzeo u zakup Erdődyjev veleposjed Moslavina u Popovači te, nakon što je od šuma do željezničke postaje u Kutini izgradio uskotračnu željeznicu, postao jedan od najbogatijih ljudi toga područja; imao je u vlasništvu i dvorac Brezovicu, koji je 1905. prodao zagrebačkomu nadbiskupu. Bio je zastupnik u Bjelovarsko-križevačkoj županijskoj skupštini.

IZV.: DAZ, Matične knjige Židova, Matična knjiga rođenih 1858–1878, 561. – HDA, RUR, Židovski odsjek, 27278. – KŽZ. – ŽOZ, Knjiga umrlih.

LIT.: M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004. – Lj. Dobrovšak: Židovska zajednica u Moslavini i Kutini. Zbornik Moslavine, 7/8(2004–2005).