FRIEDMAN, Dragutin (Mirjević)

FRIEDMAN, Dragutin (Mirjević), bankar (Velika Gorica, 13. VII. 1892 – ?, Italija, 1944). Zavičajnost je imao u Zagrebu. U međuratnom razdoblju bio je zamjenik ravnatelja Hrvatske zemaljske banke u Zagrebu. Bio je aktivan u različitim odborima ŽOZ te 1935. izabran u Općinsko vijeće na listi cionista revizionista. Nakon 1938. promijenio je prezime Friedman u Mirjević, ali je po uspostavi NDH bio primoran vratiti staro prezime. Umirovljen je, a 1. X. 1941. mirovina mu je smanjena na trećinu ranijeg iznosa. Već mu je 20. IV. 1941. bio oduzet automobil marke »Standard« (nabavljen 1938. po cijeni od 62 000 din). Odboru za židovska podavanja državi predao je 21 710 din. u gotovini te zlata u vrijednosti 10 300 din. Sa suprugom Elzom rođ. Steiner preuzeo je žid. znak i prešao na katoličanstvo. U jesen 1941. cijela je obitelj dobila »dopusnicu« Ministarstva unutrašnjih poslova. Supruga je preminula u Zagrebu, a on je izbjegao u Italiju. Imali su kćer Teu i sina Milana.

IZV.: DAZ, Skupštinski zapisnici grada Zagreba 1920. godine, Skupština od 29. XII. 1920. – HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 670. – HDA, Ponova, Varia. – KŽZ. – Podaci o ulazniku B. Polić.

LIT.: M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004. I. Goldstein: Židovi u Zagrebu 1918–1941. Zagreb 2004.