FRANOVIĆ, Antun (Toni)

FRANOVIĆ, Antun (Toni), slikar (Zagreb, 15. IV. 1964). Sin Antona i Elizabete rođ. Kreutzer. Crta i slika od ranoga djetinjstva, a izlaže od 1989. Nakon tri godine studija medicine u Zagrebu, upisao se na ALU, gdje je diplomirao 1990. God. 1993. zapošljava se na Arad Arts’ Project u Aradu, gdje predaje slikanje u prirodi, a 1994–95. boravi na American University, Wesley Theological Seminary u Washingtonu, gdje predaje duhovnost umjetnosti. Krajem 1995. zapošljava se na mjestu mlađega asistenta na Katedri slikanja i crtanja ALU u Zagrebu, gdje predaje crtanje akta i slikanje u prirodi do 2004. Gostuje kao predavač na Kresge Academic Center u Washingtonu, School of Visual Arts u New Yorku, Boston University i dr. Njegovi značajniji umjetnički zahvati na javnim objektima uključuju zgradu Name u Zagrebu (1998), interijer zgrade ŽO u Zagrebu (1992) i sinagoge u Osijeku (1999), Or Kodeš židovski centar u Chevy Chase u Marylandu (2001–02), Oxnam crkvu u Washingtonu (1995), WUJS Institute u Aradu (1993), eksterijer prodajnoga centra »Podravke« u Koprivnici (1999) te interijer Židovske vjerske zajednice Bet Israel u Zagrebu (2008). Njegove slike i djela primijenjene umjetnosti nalaze se u mnogim privatnim i javnim zbirkama te u fundusima nekoliko muzeja u Europi, Americi i Izraelu. – Majka Elizabeta (Elza), pedagoginja i žid. aktivistica (Kunovec, 15. XI. 1940). Kći Ernesta Kreutzera i Elizabete rođ. Borbelj (Borbely). Diplomirala je anglistiku i talijanistiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu te radila kao tajnica generalnoga direktora Jadranskoga naftovoda. Bila je predsjednica Školskoga odbora žid. škole »Lauder – Lea Deutsch« u Zagrebu te predsjednica Izvršnoga odbora Židovske vjerske zajednice Bet Israel.

IZV.: Osobni podaci ulaznika.

LIT.: M. Pelikan: Slikar međunarodnog iskustva. Vjesnik, 56(1995) 17205. Isti: Osjećaji se ne ponavljaju. Hrvatski obzor, 4(1998) 190. – S. Košpić: Umjetnik koji se ne prepušta trendovskoj dekadenciji. Vjesnik, 61(2000) 18903. – M. Kružić: Njezino veličanstvo boja. Vijenac, 9(2001) 203. – M. Crnčević: Hvarski pejsaži. Slobodna Dalmacija, 62(2005) 19555. – V. B. S.: Izložba Tonija Franovića u splitskoj galeriji »Kula«. Novi list, 49(2006) 18814. – D. Jendrić: Franovićeva »Soba s pogledom«. Večernji list, 46(2006) 15178. – Ista: Hvarski ciklus u kamenoj crkvici. Ibid., 46(2006) 15341. – J. Bulić: Izložba Tonija Franovića. Dubrovački vjesnik, 55(2006) 2908. – D. Jendrić: Kao u filmskoj priči niz soba i krajolika. Večernji list, 48(2007) 15494. – Ista: Unikatan autorski rad slikara i dizajnera. Ibid., br. 15629. – I. Luetić: Slike postaju znak. Glas koncila, 46(2007) 35. – V. Tolić: Slikar od djetinjstva. Hrvatsko slovo, 13(2007) 647. – D. Jendrić: Lijep susret na Gornjem gradu. Večernji list, 48(2007) 15808. – A. Franović: Toni Franović (monografija). Zagreb 2007. – A. Lendvaj: Tonijev meksički dar. Ibid., 48(2008) 15888. – http://www.franovic.net/main.html, pristupljeno 6. IV. 2012. – http://www.franovic.net/FRANOVIC.monografija.pdf, pristupljeno 6. IV. 2012.