AUSCH, Miroslav (Auš)

AUSCH, Miroslav (Auš), gospodarstvenik (Brezovica, 23. V. 1882 – ?). Bio je poslovođa i suvlasnik Tvornice drvenine i ljepenki u Ceršaku kraj Maribora. Nakon pripojenja tog dijela Slovenije Trećemu Reichu 1941, tvornica mu je oduzeta, a on je sa suprugom Gizelom kao izbjeglica s najnužnijim stvarima došao u Zagreb. Ondje je morao podnijeti prijavu o imetku Ministarstvu narodnoga gospodarstva, Uredu za obnovu privrede NDH, u kojoj je naveo vlasništvo nad vlastelinstvom Freistein u Sloveniji (205 jutara zemlje, od toga 62 jutra oranica i sjenokoša i 142 jutra šume, s gospodarskim zgradama i pilanom) procijenjeno na dva milijuna din., koje su mu njem. vlasti zaplijenile kao i osobni automobil marke »Opel Kapitän«. Daljnja sudbina nepoznata.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 659.