ADIV, Arje (Freundlich)

ADIV, Arje (Freundlich), arhitekt (Osijek, 24. VIII. 1926). Sin → Lj. Freundlicha. God. 1935. iselio se s obitelji u Palestinu, gdje je otac obitelji promijenio prezime u Adiv. Završivši studij arhitekture, od 1950. radio u projektantskom uredu »Witkower–Bauman«, a od 1974. u uredu »Witkower–Adiv–Stein«. Osim niza privatnih građevina, 1967. projektirao je paviljone keramike i numizmatike u sklopu Muzeja Erec Jisraela u Ramat-Avivu, a 1974–84. niz projekata u sklopu Izraelskoga teniskog centra (igrališta u Ramat Hašaronu, Jeruzalemu, Jafi, Haifi, Aškelonu i Beer Ševi). U suradnji s izr. arhitektom A. Soninom projektirao je nekoliko privatnih građevina: Hechtov muzej pri Hajfanskom sveučilištu (1984), poslovni sklop u telavivskom City centru (1998) te tenisko igralište u Raanani (1998). Urednik je zbornika Jerusalem. Planning and Development (Jerusalem 1997).

LIT.: M. Pelesić: Palestina tridesetih godina u dokumentima Generalnog konzulata Kraljevine Jugoslavije u Jerusalimu. Prilozi, 23(1988) 24. – Ž. Lebl: Juče, danas. Tel Aviv 1999. – M. Kolar-Dimitrijević: Osobe iz knjige Jučer, danas Ženi Lebl (Jennie Lebel). Novi Omanut, 9(2001) 44/45. – http://www.sonnino.org/Html/cv.htm, pristupljeno 1. VI. 2010.