FEUERSTEIN, Kurt

FEUERSTEIN, Kurt, službenik (Graz, Austrija, 26. XII. 1896 – ?Auschwitz, 1943). Iz Graza se 1921. doselio u Hrvatsku. U međuratnom razdoblju radio je kao stručnjak u Našičkoj tvornici tanina i paropila d. d. u Zagrebu s mjesečnom plaćom od 8600 din. Po uspostavi NDH preuzeo je žid. znak te je uhićen i 1943. deportiran, vjerojatno u Auschwitz.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 668. – KŽZ.

LIT.: M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004.