FELLER, Eugen Viktor

FELLER, Eugen Viktor, ljekarnik i poduzetnik (Lavov, Ukrajina, 26. I. 1871 – Zagreb, 15. XI. 1936). Sin poljskoga Židova Davida i katolkinje Elizabete (Else) rođ. Holzer, rodom iz Austrije. Sa suprugom Idom rođ. Oemichen imao je osam sinova i četiri kćeri, među njima → Vilima, → Miroslava, → Ferdinanda i → Marijana. Bio je vlasnik ljekarne »Crvenom križu« u Grubišnom Polju, gdje je 1897. započeo proizvodnju »Elsa-fluid« vodice, nazvane po njegovoj majci, koja je služila kao ljekovito sredstvo. God. 1899. postao je vlasnik ljekarne »Sveto Trojstvo« u Donjoj Stubici, gdje se, zahvaljujući proizvodnji i prodaji fluida, obogatio i preselio u Zagreb. Tu je utemeljio tvornicu farmaceutskih proizvoda, koja je u jednom trenutku zapošljavala više od 100 radnika. Proizvodnjom fluida i spretnim poduzetništvom probio se na tržišta Austrije, Njemačke, Italije, Francuske, Velike Britanije, Egipta, Kine, Japana i SAD. Na svjetskom tržištu pojavio se i s kolekcijama kozmetičkih i higijenskih pripravaka u kojima je jedan od sastojaka bio fluid. Bogatstvo koje je ostvario poduzetničkim djelovanjem iskoristio je za izgradnju arhitektonski iznimno vrijednih građevina koje je dao graditi u stilovima karakterističnima za njegova života (historicizam, secesija, jugendstil). Riječ je o dvokatnici na Tomislavovu trgu koju je projektirala tvrtka »Hönigsberg i Deutsch«, četverokatnice na uglu Trga bana Jelačića i Jurišićeve, u kojoj se danas nalazi Europski dom, i secesijske vile u Jurjevskoj, koja je nosila naziv »Feller Haus«, a projektirao ju je njegov polubrat Mathias, arhitekt iz Münchena. – Sin Kazimir, farmaceut (Donja Stubica, 1904 – logor Jasenovac, 1942). U međuratnom razdoblju bio je ljekarnik u Donjoj Stubici i član Ljekarničke komore. Dana 9. VII. 1941. zaveden je kao »polužidov« u popis neophodnih stručnjaka, ali unatoč tomu deportiran je iz Zagreba u logor Jasenovac, moguće kao talac, gdje je stradao. – Sin Vladimir, arhitekt i komunistički aktivist (?Donja Stubica, 16. II. 1902 – Topusko, 1944). Kao aktivan član KPJ u međuratnom razdoblju više je puta bio uhićivan. Jedno je vrijeme tijekom II. svj. rata djelovao u Sušaku, gdje je navodno surađivao s brit. obavještajnom službom. Poginuo je 1944. kao pripadnik NOVJ.

IZV.: HDA, Ponova, br. 1076, Srpski odsjek, Opći spisi, kut. 441, 198/1941.

LIT.: Balkanski vojaški poligon. Ljubljana 1998. – S. Fatović-Ferenčić i J. Ferber Bogdan: Ljekarnik Eugen Viktor Feller. Medicus, 6(1997) 2. – M. Kolar-Dimitrijević i S. Fatović-Ferenčić: Feller, Eugen Viktor. Hrvatski biografski leksikon, 4. Zagreb 1998. – S. Fatović-Ferenčić i J. Ferber Bogdan: Building investments of Eugen Viktor Feller – the pioneer of industrial drug production in Croatia. 34th International Congress for the History of Pharmacy. Florence 1999. – Feller, Eugen Viktor. Hrvatska enciklopedija, 3. Zagreb 2002. – M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004. – L. Lončar: Ljekarna Eugena Viktora Fellera u Donjoj Stubici. Informatica museologica, 40(2009) 1/2.