FELDBAUER, Božidar (Božo)

FELDBAUER, Božidar (Božo), geograf i leksikograf (Kutina, 11. XII. 1944 – Zagreb, 7. VII. 2005). Sin Siegfrida i Jelke rođ. Tomašić, brat → Josipov te otac Gordana i Ivana. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Kutini, a studij geografije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu (1972). Radio je kao prof. geografije u IV. gimnaziji (1972) te u današnjem Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža kao pripravnik (1972–73), redakcijski referent (1973–75), mlađi stručni suradnik (1975–78), stručni suradnik (1978–80), urednik III (1980–82), voditelj Odjela kartografije (1982–91) te urednik u području prirodnih znanosti u polju geoznanosti (1991–2004). God. 1977. premješten je iz Redakcijskoga odjela općih izdanja u Redakcijski odjel nacionalnih izdanja, gdje je od 1978. radio na kartografskoj problematici u redakciji Autoatlasa Jugoslavije, Atlasa svijeta, Atlasa Jugoslavije i Opće enciklopedije. Uz to bio je od 13. VI. do 9. XII. 1986. prinudni upravitelj IRO »Kartografija–Učila« te suradnik na projektu Turistička Hrvatska (1996–97), Židovski biografski Leksikon te Österreichisches biographisches Lexikon (2001). Autor je zemljovida u mnogim domaćim historiografskim izdanjima. God. 1970. dobitnik je nagrade Sveučilišta u Zagrebu. Sudjelovao u radu II. hrvatskoga geografskog kongresa (1999). – Bio je aktivan u ŽOZ. Zanimao se za žid. baštinu u Kutini i radio na njezinu očuvanju.

DJELA: Leksikon naselja Hrvatske, 1–2. Zagreb 2004–2005.

IZV.: Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Osobni dosje djelatnika.