FEIN, Žiga

FEIN, Žiga, obrtnik (Osijek, 8. I. 1876 – Zagreb, 3. II. 1957). Iz Osijeka se 1924. doselio u Zagreb, gdje se bavio izradom popluna. Po osnutku NDH prebjegao je na Hrvatsko primorje te bio interniran u logore u Kraljevici i u Kamporu na Rabu, a nakon kapitulacije Italije u rujnu 1943. prebacio se na oslobođeni teritorij i preživio II. svj. rat.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 668.