FEIN, Josip

FEIN, Josip, službenik (Osijek, 17. I. 1873 – ?). U međuratnom razdoblju bio je zaposlen u drvnoj industriji »Slavija« d. d. i nastanjen u Zagrebu. Bio je u braku sa Zorom rođ. Hirschl. Po uspostavi NDH daljnja sudbina nepoznata.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 668.