FEDERBUŠ, Samuel

FEDERBUŠ, Samuel, staretinar (Rava Ruska, Ukrajina, 15. VII. 1876 – ?logor, 1941–1945). U Hrvatsku se doselio 1928. iz Strasbourga. U vrijeme uspostave NDH imao je poljsko državljanstvo te je sa suprugom Ilonom rođ. Halpern, također poljskom državljankom (Lavov, Ukrajina, 1878 – logor Đakovo, 1942), uveden u Kartoteku židovskog znaka, no znak nisu preuzeli. Stradao je u nepoznatom logoru, a supruga u logoru u Đakovu. Vjerojatno je u rodbinskim vezama s → A. Federbušom.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 668. – KŽZ.

LIT.: M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004.