FEDERBUŠ, Adolf

FEDERBUŠ, Adolf, trgovac (Rava Ruska, Ukrajina, 10. III. 1880 – ?logor, 1941–1945). Sin Adolfov. U Hrvatsku se doselio 1910. iz Beča. Od 1919. pa do poč. II. svj. rata u Zagrebu je bio vlasnik velike trgovine »kratkom, galanterijskom i nirnberškom robom« u Ilici s mušterijama diljem Kraljevine Jugoslavije. Po uspostavi NDH sa suprugom Malvinom rođ. Juhn i malodobnim kćerima Verom, Nadom i Ivom preuzeo je žid. znak te morao podnijeti prijavu imetka u kojoj je naveo kako je supruga vlasnica jednokatne vile u Novakovoj ul., koju je projektirao → Slavko Löwy, a izvelo poduzeće »Pollak i Bornstein« i za koju je 1937. dobila uporabnu dozvolu. Odboru za podavanja Židova za potrebe države predao je zlata i nakita u vrijednosti 32 870 din., a vlasti su mu iz stana zaplijenile pokretnine (sagove, pokućstvo, lustere, posteljinu) i odjeću vrijednu 146 000 din. Sa suprugom je stradao u nepoznatom logoru, dok su kćeri preživjele II. svj. rat.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 668. – KŽZ.

LIT.: J. Mrazović: Adresar grada Zagreba 1931. Zagreb 1931. – D. Kahle: Stambene kuće uskog građenja u sjevernim dijelovima Zagreba u razdoblju od 1928. do 1945. godine (doktorska disertacija). Zagreb 2007.