FASS, Gustav

FASS, Gustav, pravnik (Belišće, 11. VIII. 1894 – Auschwitz, VIII. 1942). Doktorirao je temeljem rigoroza na Pravnom fakultetu u Zagrebu 1919. te stupio u sudsku službu kod Kotarskoga suda u Donjemu Miholjcu, gdje je 1924. s Viktorom Schieslom otvorio odvjetnički ured. Po uspostavi NDH, 20. X. 1941, podnio je molbu da mu se dopusti slobodno kretanje, no bio je odbijen. Odveden je u sabirni logor Tenja kraj Osijeka, a u kolovozu 1942. u Auschwitz.

IZV.: HDA, RUR, Židovski odsjek, 28391.

LIT.: M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004.