FARKAŠ, Vatroslav (Ignac)

FARKAŠ, Vatroslav (Ignac), gospodarstvenik (Krapina, 16. I. 1851 – Krapina, 15. VIII. 1925). Sin rus. useljenika Mavra i Ruže (Rose) rođ. Spitzer (?, 1826 – ?Krapina, 30. XI. 1905) . U braku s Herminom (Karlovac, 1854 – Zagreb, 25. XII. 1930) otac je Gustava (?, o. 1884 – Zagreb, 15. X. 1923), → Milana, → Roberta i Jelke ud. Reiner. Naslijedio je očevu tvornicu sapuna u Krapini i preselio je o. 1890. u Zagreb, gdje je kupio zemlju na današnjem Preradovićevu trgu. Tvornica »Farkaš i Weiss« (Zagrebačka dionička tvornica sapuna), bila je poznata po proizvodnji Zagrebačkog sapuna te se reklamirala sloganom »nije istina da je sve domaće loše – osvjedočite se uporabom Zagrebačkog sapuna«. Bio je dugogodišnji podnačelnik trgovišta Krapina. Osnovao je Hrvatsko obrtničko društvo u Krapini, kao i mnoge zaklade te je proglašen njezinim počasnim građaninom. Bio je i predsj. dobrovoljnoga Vatrogasnoga društva u Krapini i član ravnateljstva Krapinske štedionice. Također je bio član Trgovačko-obrtničke komore. Prilikom osnutka Medicinskoga fakulteta u Zagrebu osnovao je zakladu za buduće doktore medicine. – Otac Mavro, poduzetnik (?, Rusija, 1811 – Krapina, 6. VII. 1887). U Krapinu se doselio 1843, a 1846. je primljen kao sapunarski obrtnik u Majstorski ceh. God. 1867. stekao je status građanina Krapine, gdje je u međuvremenu razvio tvornicu sapuna u kojoj je slijedio tada modernu tehnologiju, čime je postao jedan od začetnika kemijske i naftne industrije u Hrvatskoj. U Krapini je osnovao i mjesnu ubožnicu.

IZV.: HDA, RUR, Židovski odsjek, 27947. – Nadgrobni spomenik na žid. dijelu groblja u Krapini.

LIT.: Židovska smotra, 4(1909) 3/4. – (Nekrolog). Der Morgen 3(1925). – Židov, 14(1930) 53. – Alma mater Croatica, 4(1940) 1. – Obitelj. Zagreb 1996.