FARKAŠ, Robert

FARKAŠ, Robert, pravnik (Krapina, 10. X. 1880 – Zagreb, 19. VI. 1960). Sin Vatroslava i Hermine, brat → Milana i Jelke ud. Reiner, otac Ružice ud. Breyer, djed Borisa i → Branka Breyera. Završio je srednju školu u Zagrebu, gdje je 1903. doktorirao na Pravnom fakultetu temeljem rigoroza te od 1907. imao vlastiti odvjetnički ured. Bio je cionistički orijentiran te se kandidirao za Predstojništvo ŽO. Po uspostavi NDH preuzeo je žid. znak te se 26. V. 1941. morao odreći odvjetništva i bio brisan iz Odvjetničkoga imenika. Uhićen je u lipnju 1941. i zatočen na Zagrebačkom zboru, gdje je čistio nužnike. Potom je bio deportiran u logor Slana na Pagu te u logor Jasenovac, iz kojeg je uspio pobjeći nakon što je obitelj potplatila stražara koji ga je izveo izvan žice. Po povratku u Zagreb urolog Aleksandar Blašković sklonio ga je u bolnicu na oporavak. Njegova je supruga Edita rođ. Berković (Berkovits) (?, 1891 – Zagreb, 28. I. 1979) u prijavi imovine vlastima NDH 22. VI. 1941. navela da je suvlasnica trokatnice u Deželićevoj ul. i dviju jednokatnica na početku Tuškanca i na Slavujevcu te da je u travnju i svibnju 1941. Galeriji umjetnosti NDH prodala dio vrijednoga namještaja, čime je isplatila služavku za 12 godina službe (u vrijeme kad su služavke morale napustiti žid. kuće uz obveznu naknadu). R. je sa suprugom u travnju 1942. prebjegao u Split te u Italiju a potom se iselio u Švicarsku. Nakon II. svj. rata nastavio se baviti odvjetništvom u Zagrebu.

IZV.: HDA, RUR, Židovski odsjek, 27947. – KŽZ. – ŽOZ, Knjiga umrlih.

LIT.: Židov, 8(1924) 3. – J. Mrazović: Adresar grada Zagreba 1931. Zagreb 1931. – Obitelj. Zagreb 1996. – Pravni fakultet u Zagrebu 1776–1996. Zagreb 1996. I. i S. Goldstein: Holokaust u Zagrebu. Zagreb 2001.