FARKAŠ, Milan

FARKAŠ, Milan, kemičar (Krapina, 13. VI. 1886 – logor Jasenovac, 1941). Sin Vatroslava i Hermine, brat → Roberta i Jelke ud. Reiner. Srednju školu završio je u Zagrebu, kemiju je diplomirao i doktorirao u Berlinu. Radio je u Državnom zavodu za ispitivanje živežnih namirnica u Budimpešti. Nakon I. svj. rata vratio se u Zagreb, gdje se nastavio znanstveno baviti bakteriologijom i biokemijom. Poznat je po praktičnim izumima; stvorio je, primjerice, preparat Adolan iz otrova poskoka. Do II. svj. rata bio je vlasnik »Farmabiona«, biokemijskoga laboratorija. Izumio je i lijekove Flogocid i Apisol (protiv metiljavosti ovaca), koje je predao »Behring zavodu« d. d. u Zagrebu, koji mu je za to plaćao licencu. Po uspostavi NDH sa suprugom Lili rođ. Eppinger i kćeri Verom preuzeo je žid. znak, a s bratom Robertom tražio je priznavanje arijskih prava. Uhićen je krajem lipnja ili poč. srpnja 1941. Iako su 9. VII. njegovi zaposlenici molili RUR da ga se oslobodi, deportiran je u Gospić, potom u paški logor Slana, a odatle u jasenovački logor Bročice. Stradao je u jasenovačkom logorskom kompleksu do kraja 1941. Supruga i kći preživjele su rat u Budimpešti, odakle su se preselile u Belgiju.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 667. – HDA, RUR, Židovski odsjek, 27770, 27947. – KŽZ.Popis žrtava.

LIT.: Liječnički vjesnik, 62(1940) 6. – I. i S. Goldstein: Holokaust u Zagrebu. Zagreb 2001. M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004.