FÄRBER, Izidor

FÄRBER, Izidor, obrtnik (Ludbreg, 19. I. 1879 – ?). Sin Moritzov (?, 1843 – ?, 1899). U braku s Ružom rođ. Fried, otac je (Ivana) Imbre, Aleksandra i → Žuži Jelinek. Bio je vlasnik četkarskoga obrta, kojeg je 10. I. 1940. prepustio sinu Ivanu. Po osnutku NDH kći je oboje svojih gluhonijemih roditelja 1941. uspjela odvesti u Sušak, potom u Italiju. – Sin Ivan (Imbro), obrtnik (Budimpešta, 12. V. 1915 – Zagreb, 25. VIII. 1941). U Zagreb se doselio iz Ludbrega. Prije II. svj. rata bio je vlasnik radionice za izradu četki, metli i kistova u Zagrebu sa sjedištem u Vlaškoj ul. i prodavaonicom na današnjem Trgu Burze. Po osnutku NDH, poč. srpnja 1941, dobio je dozvolu da smije poslovno boraviti u sjev. dijelu grada između 10 i 14 sati, no ubrzo je list Ustaša objavio da je strijeljan pod optužbom da je vršio protudržavnu promidžbu izjavivši da »NDH nije nikakva država, već špilja razbojnička«. – Sin Aleksandar, obrtnik (Zagreb, 9. X. 1922 – Jadovno, 1941). Prije II. svj. rata bio je zaposlen kod brata Ivana. Po uspostavi NDH odveden je u logor Danica, potom u Gospić te u Jadovno, gdje je stradao.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 667. – HDA, RUR, Židovski odsjek, 27341.

LIT.: Ustaša, 11(1941), 7. IX. – I. i S. Goldstein: Holokaust u Zagrebu. Zagreb 2001. – M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004.