FANTO, Adolf

FANTO, Adolf, tiskar i knjižar (Holíč, Slovačka, 1846 – ?). Doselio se u Sisak 1868. U braku s Ernestinom rođ. Fleischman iz Damboršića imao je devetoro djece. God. 1872–92. bio je vlasnik tiskare u Sisku, u kojoj je tiskan prvi lokalni sisački tjednik Sisački Viestnik – Sisseker Local Anzeiger od kolovoza do studenoga 1876. U tiskari su se školovali sisački tiskari Janko Dujak i → Sigmund Jünker, koji je 1892. otkupio tiskaru i spojio je s tiskarom i knjižarom svoga oca. Bio je član Arkeologičkoga družtva Siscija od 1882. – Sin Richard, novinar (Sisak, 14. XI. 1878 – Zagreb, 6. XII. 1945). U međuratnom razdoblju bio je nastanjen u Nikolićevoj ul. u Zagrebu. U mješovitom braku s Austrijankom Anom rođ. Weissbacher otac je Ernestine i Adolfa, »mojsijeve vjere«. Po osnutku NDH ostao je bez namještenja i preuzeo žid. znak, dok su supruga i djeca u Kartoteku židovskog znaka upisani kao »arijevci«. Po nekim izvorima, djeca su stradala na nepoznatom mjestu, dok su supružnici preživjeli II. svj. rat.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 667. – KŽZ. – ŽOZ, Knjiga umrlih.

LIT.: Zbornik građe. Politički i društveni pokreti u Sisku 1869–1918. Sisak 1992. – Pučki kalendar Ljudevit Posavski. Sisak 1996. – M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004.