FALL, Gustav

FALL, Gustav, javni djelatnik (Budimpešta, 4. XII. 1865 – ?). Doktor prava ili ekonomije. Bio je predsj. Društva Južne željeznice (Donau-Save Adriabahn-Gesellschaft). U Zagreb je stigao kao izbjeglica 23. X. 1940. iz Beča sa suprugom Friderike. U prijavi imovine vlastima NDH, 29. VI. 1941, naveo da je svu srebrninu i zlatninu predao Trećemu Reichu te da je u Njemačkoj platio žid. doprinos i tzv. Reichfluchtsteuer (porez za izbjeglice) nakon čega mu je izdana dozvola za preseljenje u Jugoslaviju. Imao je veću svotu novca na bankovnim računima, među ostalim u beogradskoj podružnici Hrvatske zemaljske banke i u zagrebačkoj Poštanskoj štedionici. Daljnja sudbina nepoznata.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 667.