FAHEMAN, Alfred

FAHEMAN, Alfred, službenik (Beč, 7. IV. 1899 – ?). Doselio se 1917. iz Beča, a zavičajnost je stekao u Vinkovcima. U međuratnom razdoblju radio kao prokurist u poduzeću »Tanin« d. d. u Zagrebu uz mjesečnu plaću od 9000 din. Preživio je II. svj. rat zahvaljujući mješovitomu braku.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 667.