EŠET, Eliševa

EŠET, Eliševa (ud. Čepečka), pijanistica (Osijek, 1903 – ?, Izrael, 1992). Kći Abrahama Kupferberga. Studirala je na Muzičkoj akademiji u Budimpešti u klasi Arpada Karpathyja. Živjela je u Dubrovniku, a 1951. iselila se u Izrael, gdje se zaposlila kao profesorica na Akademiji »Rubin« u Jeruzalemu. Odgojila je velik broj istaknutih glazbenika te se posebno zauzela za usvajanje modernoga repertoara (Béla Bartók, Dmitri Šostakovič, Sergej Prokofjev, Aram Hačaturjan). Bila je poznata kao pratiteljica solo-pjevača, a 1950-ih je nastupala i u Jeruzalemskom klavirskom triju.

LIT.: D. Mihalek: Odjeci hrvatske muzičke kulture u Izraelu. U: Glazba, folklor i kultura. Svečani zbornik za Jerka Bezića. Zagreb 1999.