ERNST, Teodor

ERNST, Teodor, odvjetnik (Varaždin, 15. II. 1881 – Varaždin, 4. XI. 1934). Sin rabina → Ignatza (Vatroslava) i Henriette rođ. Schey, brat → Alexandera te otac → F. Erića. U doktora prava promoviran je 27. XI. 1904. u Zagrebu. Odvjetnikom je imenovan 1909, a 1930. upisan je u Imenik Advokatske komore u Zagrebu. U Varaždinu je vodio odvjetnički ured, a bio je i zaprisegnuti sudski tumač za njem. jezik. U Židovskoj je općini biran od 1919. za člana predsjedništva Bogoštovnoga vijeća. Bio je gradski zastupnik (1920–28), član više gradskih društava, od kojih i Varaždinskoga vatrogasnoga društva kao podupirajući član (od 1922) te član utemeljitelj i tajnik (od 1924). Kao tajnik izradio je za Društvo Službovnik za kućnu stražu, a za predsjednika izabran je 1933.

LIT.: Židov, 3(1919) 3. – Varaždinske novosti, 4(1932) 150; 5(1933) 186; 6(1934) 258; 9(1937) 416; 10(1938) 434; 12(1940) 557. – Vijesti Advokatske komore u Zagrebu. Odvjetnik, 5(1931) 1. – Zbornik Hrvatsko vatrogastvo. Varaždin 1994. – Pravni fakultet u Zagrebu 1776 –1996. Zagreb 1996.