ERLIH, Evald (Branko)

ERLIH, Evald (Branko), revolucionar (?, 1915 – Drežnik, 26. X. 1944). Diplomirao je elektrotehniku u Pragu. Kao član KPJ organizirao je radnički otpor u rudniku u Mostaru. Po osnutku NDH interniran je u logor u Dubrovniku, gdje je pod njegovim vodstvom potkraj 1942. osnovan Oslobodilački front. U lipnju 1943. prebačen je u logor Kampor na Rabu, gdje je bio član logorskoga komiteta KPJ. Nakon kapitulacije Italije u rujnu 1943, postao je polit. komesar Židovskog rapskog bataljona, potom 7. banijske divizije te 8. udarne divizije. Poginuo je u borbi.

LIT.: J. Romano: Jevreji Jugoslavije 1941–1945. Žrtve genocida i učesnici narodnooslobodilačkog rata. Beograd 1980. Bilten ŽOZ, 1993, 31/32.