ABRAHAM, Dezider

ABRAHAM, Dezider, žid. aktivist (Stari Sivac kraj Sombora, Srbija, 29. VIII. 1892 – ?Zagreb, ?1947). Po uspostavi NDH zaposlen je u ŽO u Zagrebu, gdje je u srpnju 1941. vodio Odsjek »Skrb za logore«. Na tom se poslu spominje još u ožujku 1942, a potom je u nepoznato doba napustio Zagreb, u koji se vratio nakon II. svj. rata radeći kao dobavljač u Nami. U sudskom procesu protiv dvanaestorice Naminih zaposlenika u travnju 1947, od toga petorici Židova, navodno zbog gospodarskoga kriminala, kao drugookrivljeni osuđen je na smrt strijeljanjem. – Sin Robert (Stari Sivac kraj Sombora, Srbija, 1921 – Jadovno, 1941). U međuratnom je razdoblju pohađao IV. gimnaziju u Zagrebu, a za uspostave NDH bio je student. Potkraj svibnja 1941. sa 165 žid. omladinaca uhićen i deportiran u »radnu službu« u logor Danicu kraj Koprivnice. Prebačen je u Gospić, potom u Jadovno, gdje je stradao.

IZV.: HDA, RUR, Židovski odsjek, 27954, 29052. – Spomen-ploča u IV. gimnaziji u Zagrebu. – Telefonski imenik 1941.

LIT.: I. i S. Goldstein: Holokaust u Zagrebu. Zagreb 2001. – M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004.