AUSCH, Irma

AUSCH, Irma, kućevlasnica (Karlovac, 16. VI. 1885 – Dabar kraj Otočca, 1943). Kći Hermana Kramera, udovica Viktora (Zagreb, 18. IV. 1872 – Zagreb, 14. II. 1937), sina Josefa i Rosalin rođ. Müller. Suprug joj je bio veleposjednik u Kutini u drugoj pol. XIX. st. te jedan od poreznih obveznika s najvišim porezom u Bjelovarsko-križevačkoj županiji (1898). Vodio je konjogojstveni odbor zajednički za Čazmu i Kutinu. Po uspostavi NDH morala je podnijeti prijavu o imetku Ministarstvu narodnoga gospodarstva, Uredu za obnovu privrede NDH, u kojoj je navela vlasništvo nad pol. kuće u Jurišićevoj ul. u Zagrebu; njezin je dio bio procijenjen na tri milijuna din. Židovskomu odboru u ime židovskih podavanja za potrebe države predala je zlatninu u vrijednosti 26 500 din. te u dva navrata 73 000 din. gotovine.

IZV.: DAZ, Matične knjige Židova, Matična knjiga rođenih 1858–1878, 470. – HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 659. – Telefonski imenik 1941.

LIT.: M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004.