ENGEL, Makso (Mendel)

ENGEL, Makso (Mendel), gospodarstvenik (Kosiv, Ukrajina, 10. XII. 1902 – logor Jasenovac, nakon 8. X. 1944). Sin Mordka. U mladosti je imao zavičajnost u Hadžićima, općina Bjelašnica, kotar Sarajevo. Živio je potom u Beču iz kojeg se 1925. doselio u Zagreb, gdje se bavio proizvodnjom ženskoga donjeg rublja te bio vlasnik trgovine »Makso Engel« na Trgu N. Poslovao je diljem Kraljevine Jugoslavije. Po uspostavi NDH sa suprugom Serafinom (Salči), kćeriju Rut (Ruth) i sinom Mirkom preuzeo je žid. znak. Uhićen je i deportiran u jasenovački logor Bročice. Posljednji se put u ŽOZ javio 8. X. 1944, a posljednji mu je paket iz ŽOZ odaslan 22. II. 1945. Supruga i kći deportirane su u lipnju 1941. na Pag, potom u logor Loborgrad, gdje je Ruth umrla 1942. Supruga je u kolovozu 1942. deportirana u Auschwitz te je jedna od malobrojnih zatočenica koje su se vratile iz logora. Poslije se iselila u Izrael i umrla u Haifi. Sudbina sina Mirka nije poznata.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 667. – Kartoteka Jasenovac. – KŽZ. – Podaci o ulazniku B. Polić.

LIT.: I. i S. Goldstein: Holokaust u Zagrebu. Zagreb 2001. – M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004.