GOLDMANN, Mavro (Moritz)

GOLDMANN, Mavro (Moritz), rabin (Turnov, Češka, kraj XVIII. ili poč. XIX. st. – Zagreb, nakon 1860). Rabinsku školu završio je u Pragu, dok je rabinsko sjemenište pohađao u Padovi. Od 1840. bio je propovjednik, a nakon smrti dotadašnjeg rabina → A. Palotte 1843. rabin u ŽOZ. U Zagreb je pozvan radi poticanja reformi u bogoslužju i vođenja novootvorene žid. škole te je pri svom prvom javnom nastupu prigodom posvete nove žid. bogomolje u kući Čačković u Gajevoj ul. održao modernu propovijed na njem. jeziku. Iako je kao propovjednik i vjeroučitelj birao učitelje, izrađivao školske planove i programe te nije bez dopuštenja općinskoga predsjedništva smio uvoditi novosti u liturgiju, ipak su se ortodoksi predstavkom požalili na njega državnim vlastima. Nakon što je postao rabin, zagrebačka se ŽO otvorila prema javnosti, a za revolucije 1848. dao je prilog od 10 forinti za ratne napore protiv Mađarske. U drugoj pol. 1850-ih vodio je ponovno ujedinjenu općinu u koju su se vratili ortodoksi. Poč. 1860-ih zaključio je kako je nužno ignorirati ne samo brojne ortodoksne tradicije unutar židovstva nego treba i definitivno prekinuti sa židovstvom, te je potajno napustio vjeru svojih otaca i prešao na katoličku vjeru. Na blagdan Jom Kipura u staroj je sinagogi pozvao svoje vjernike na obraćenje; iako nije sačuvan dokaz o njegovom pokrštavanju, taj se zaključak izvodi na temelju zapisa koji prepričavaju taj događaj.

LIT.: G. Schwarz: Prilozi k povijesti Židova u Hrvatskoj, iz starina zagrebačke općine (1806.–1845.). Zagreb 1903. – F. Šik: Iz Siebenscheinove porodične kronike. Židov, 22(1938) 12.