EHRLICH-TOMPA, Marta

EHRLICH-TOMPA, Marta, slikarica i keramičarka (Zagreb, 27. IV. 1910 – Zagreb, 15. III. 1980). Kći građevinskoga poduzetnika Ernesta, unuka → Hermanova. Završivši pet razreda gimnazije u Zagrebu, školovala se od 1926. do 1928. u djevojačkim internatima u Villarsu i Grenobleu. Slikarstvo je studirala 1928–34. na Umjetničkoj akademiji u Zagrebu kao privatna učenica Vladimira Becića. Usavršavala se u Parizu (1935, 1938). God. 1936. priredila je zajedno s Nevenkom Đorđević-Tomašević izložbu u Salonu Ulrich u Zagrebu. Isprva radila pod očitim utjecajem Becićeva slikarstva (Zrinjevac, 1935; Figura u pejzažu, 1936), a tehnikom akvarela na najizravniji način iskazuje svoju bogatu osjećajnost slikajući aktualne teme (Ruševine Trogira, o. 1946) i prizore iz svojega neposrednog okružja (Motiv s tržnice, 1946). Na izložbi Crteži i skice u Zagrebu 1952, sa svojom majkom kao izvođačem, izložila je vezeni tekstil za koji je kreirala nacrte. Iste se godine počela intenzivnije baviti keramikom (sitna plastika, oslikane pločice i tanjuri). Tijekom 1950-ih približila se poetici nadrealizma, iskazujući motivom mogućnost magičnih odnosa i metamorfoza. To pokazuju gvaševi i crteži s motivima cvijeća, pjetlića, pierrota, harlekina i lutaka što ih je izložila na samostalnoj izložbi u Zagrebu 1954. Kraće vrijeme (o. 1961–64) radi u duhu informela – pretežno monokromne crteže u tehnici tuša i voska te gvaša i tuša, nadahnuvši se taktilno-svjetlosnim svojstvima materije (minerala, pijeska, sitne vegetacije); prikazala ih je na drugoj samostalnoj izložbi u Zagrebu 1964. Potom iskazuje bliskost lirskoj apstrakciji (Autoportret, 1967), a 1970-ih kompoziciju slike gradi apstraktnim formama i čistim plohama boje (osobito plave), kojima artikulira prostornu dubinu (Uz prozor, 1970; Primavera, 1972; Onima iz Dvigrada, 1973). God. 1970. za HNK u Zagrebu sa svojim je suprugom Kamilom Tompom izvela scenografiju za Čehovljevu dramu Višnjik. Posljednji put samostalno izlaže 1977. u Zagrebu. Izlagala je zajedno s Ksenijom Kantoci (Rijeka 1962) te Catom Dujšin-Ribar i Nevenkom Đorđević-Tomašević (Zagreb 1971); sudjelovala na izložbi Grupe nezavisnih hrvatskih umjetnika (Osijek i Zagreb 1939), izložbama ULUH (od 1946), izložbama Keramika u Hrvatskoj (Rovinj i Karlovac 1955), Moderne kroatische Keramik (Beč 1956), XVII Concorso internazionale della ceramica (Faenza 1959), Nadrealizam i hrvatska likovna umjetnost (Zagreb 1972) i dr. Posmrtno su izložbe njezinih radova održane u Zagrebu 1983, 1988. i 1990. Moderna galerija u Zagrebu posjeduje mnoga slikaričina djela, stečena donacijom njezina nećaka Nikole Gavelle. U hrv. likovnoj umjetnosti novijega doba ima istaknuto mjesto kao predstavnica intimizma, obilježena istančanom ženskošću, posebno u osjećanju boje.

LIT.: V. Han (V. M.): Likovna kronika. Izložba S. Tomerlina–V. Pajalića–M. Uzorinca–braće Čaće–Nevenke Đorđević i Marte Ehrlich. Obzor, 76(1936), 23. XI. – I. Šrepel (Ivo Š-l.): Izložba Nevenke Đorđević i Marte Ehrlich u Salonu Ulrich. Jutarnji list, 25(1936) 8917. – M. Katić (mk.): Jugoslavija će biti odlično zastupana na internacionalnoj izložbi u New Yorku. Vanredan uspjeh zagrebačke Obrtne škole. Novosti, 33(1939), 21. II. – V. Sinobad: Između mašte i zbilje. Vjesnik, 15(1954), 27. VI. – O. Klobučar i Z. Munk: Moderne kroatische Keramik (predgovori katalogu izložbe). Wien 1956. – V. Ekl: Skulpture i keramika. Uz izložbu Ksenije Kantoci i Marte Ehrlich u Rijeci. Vjesnik, 23(1962), 12. VI. – J. Depolo: Informalistički ciklus. Ibid., 25(1964), 13. III. – Ž. Čorak: Marta Ehrlich (predgovor katalogu izložbe). Zagreb 1977. – J. Škunca: Poetska slika predmeta. Vjesnik, 38(1977), 18. III. – J. Depolo: Marta Ehrlich Tompa (1910–1980). Bulletin JAZU, 1980, 2(50). – M. Zuccon-Martić: Le cadavre exquis (predgovor katalogu izložbe). Zagreb 1983. – D. Grubić: Igre na papiru. Večernji list, 28(1984), 30. I. – P. Cindrić: Ehrlich-Tompa, Marta. Likovna enciklopedija Jugoslavije, 1. Zagreb 1984. – M. Baričević: Povijest moderne keramike u Hrvatskoj. Zagreb 1986. – G. Gamulin: Hrvatsko slikarstvo XX. stoljeća, 2. Zagreb 1988. – B. Hlevnjak: Stari razlozi za nova viđenja. Oko, 16(1988), 5–19. V. – D. Jendrić: Unutrašnji svijet. Večernji list, 32(1988), 19. IV. – D. Schneider: Marta Ehrlich, crteži (predgovor katalogu izložbe). Zagreb 1988. – J. Škunca: Nadrealizam i informel. Vjesnik, 48(1988), 8. IV. – M. Šolman i Đ. Petravić: Marta Ehrlich – Donacija (katalog izložbe). Zagreb 1990. – Đ. Petravić-Klaić: Marta Ehrlich, na putu u beskonačnost. Kontura, 1992, 11/12. – P. Cindrić: Ehrlich-Tompa, Marta. Enciklopedija hrvatske umjetnosti, 1. Zagreb 1995. – Đ. Petravić-Klaić: Ehrlich-Tompa, Marta. Hrvatski biografski leksikon, 4. Zagreb 1998. – T. Maroević: San i krik. Likovna umjetnost Židova iz Hrvatske (katalog izložbe). Zagreb 2000. – Ehrlich-Tompa, Marta. Hrvatska enciklopedija, 3. Zagreb 2001. – S. Domac-Ceraj: Marta Ehrlich (katalog izložbe), Zagreb 2012.