EHRLICH, Herman

EHRLICH, Herman, graditelj i građevinski poduzetnik (Našice, 10. VIII. 1836 – Zagreb, 23. X. 1895). Osnovao je 1836. u Našicama građevinsko poduzeće »Herman Ehrlich«, koje je 1874. preselio u Zagreb, gdje je proširio poslove i osnovao arhitektonsko-građevinsku tvrtku, koja je gotovo sedamdeset godina bila vodeća na jugu Austro-Ugarske Monarhije, a poslije i u međuratnoj Jugoslaviji. Izgrađivao je kanalizaciju i izvodio popločivanje Zagreba, regulirao rijeku Vuku, Trbež i Savu na ušću Drine, podizao škole u sjevernoj Hrvatskoj i Dalmaciji i mnoge vojarne. Njegova je ideja i izvedba jednog od najpoznatijih zagrebačkih prostora od Glavnoga kolodvora do Zrinjevca. Poduzeće dostiže vrhunac 1890-ih, kad sudjeluje u regulaciji Save kraj Zagreba, izgradnji zgrade gimnazije na današnjem Rooseveltovu trgu (danas Muzej Mimara) i u izgradnji HNK u Zagrebu. God. 1882. bio je proglašen počasnim građaninom Zagreba. Znanje je prenio na sinove → Adolfa, Ernesta i → Huga. Kći → Mira Klobučar. Supruga mu je bila Marija rođ. Eisner, a posinak → Đuro. − Sin Ernest (Ernst), građevinski inženjer (Zagreb, 27. VIII. 1877 – Zagreb, 9. III. 1941). Kći mu je → Marta Ehrlich-Tompa. Radio je u očevu poduzeću »Herman Ehrlich«, potom »E. Eisner & A. Ehrlich«, poslije »Ehrlich Adolf i Ernest inženjeri«, koje je izvodilo građevine od armiranoga betona i koje je naslijedio u suvlasništvu s bratom Adolfom. Poduzeće je radilo na vladinoj palači u Zagrebu, bankovnim palačama u Zagrebu i Beogradu, tvorničkim objektima u Zagrebu, Osijeku, Smederevu, Kosovskoj Mitrovici, novoj palači Zemaljskoga kazališta u Zagrebu, vojarnama u Zagrebu, Nagykanizsi i Kotoru. Izvelo je kanalizaciju u Zagrebu, Osijeku i Beogradu, popločivanje cesta u Zagrebu i Beogradu, cestogradnje u Srijemu i Boki kotorskoj, zemljane radove za Glavni kolodvor u Zagrebu, spojnu prugu Sveta Klara–Remetinec, regulaciju rijeka Vuke i Karašice, rekonstrukciju Kneževa dvora u Dubrovniku. Godinama je bio član zagrebačkoga gradskoga magistrata.

IZV.: DAZ, Matične knjige Židova, Matična knjiga rođenih 1858–1878, 720. – Podaci o ulazniku V. Stein-Ehrlich. – Telefonski imenik 1941.

LIT.: Jevrejski pregled, 37(1986) 7/8. – O. Čabrian: Ehrlich, Adolf. Hrvatski biografski leksikon, 4. Zagreb 1998.