EHRLICH, Emilio

EHRLICH, Emilio, žid. aktivist (? – ?). Bio je drugi potpredsj. Izraelitske općine Rijeka (1899) te se spominje u vodstvu Upravnog odbora Banca di credito fiumana, società anonima, kao ravnatelj prehrambene tvornice La Fabbrica Fiumana di Cacao e Cioccolata, član Nadzornog odbora Riječke tvornice namještaja i ravnatelj poduzeća La Società fiumana per la tostatura del caffè.

LIT.: S. Simper: Židovske zajednice Rijeke i liburnijske Istre u svjetlu fašističkog antisemitizma (1938–1943) (doktorska disertacija). Zagreb 2012.