EHRLICH, Đuro (Gjuro, Juraj)

EHRLICH, Đuro (Gjuro, Juraj), građevinski inženjer (Zagreb, 4. I. 1882 – Zagreb, 1. VI. 1943). Sin Jurja Augustina i navodno posinak → Hermana Ehrlicha i Marije rođ. Eisner, polubrat → Adolfa, → Huga i Ernesta. Završio je Visoku tehničku školu u Beču i uglavnom se bavio statikom. Prije II. svj. rata bio je gradski činovnik u Zagrebu. Po uspostavi NDH bio je otpušten s posla zbog rasne pripadnosti, iako je, kako navodi u prijavi imovine vlastima NDH, od 1900. rimokatolik te od 1909. u braku s »arijevkom«. Također je naveo da je vlasnik polovine kuće u Vramčevoj ul. u Zagrebu. Vlastima NDH podnio je molbu za priznanje arijskih prava 10. V. 1941. te nije bio upisan u Kartoteku židovskoga znaka. U dugotrajnoj parnici dokazivao je da mu je stvarni otac Juraj Augustin, što je sud priznao 29. V. 1943, čime je, dva dana prije smrti, stekao arijska prava.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 666. – HDA, MUP NDH, RU B-III, inv. br. 8869. – KŽZ.