EHRENFREUND, Rudolf

EHRENFREUND, Rudolf, ekonomist (Sisak, 25. III. 1895 – logor Jasenovac, 1941). Sin Jakobov. Doktorirao je ekonomiju u Ženevi te u međuratnom razdoblju bio prokurist i dioničar poduzeća »Neptun« d. d. za sanitarne uređaje u Zagrebu. Po osnutku NDH, u ljeto 1941, uhićen je i deportiran u logor Jasenovac, gdje je stradao. Supruga Anica rođ. Rosenberger (?, 1904 – ?, 2004) i kći Lea (?, 1929 – ?, 2004) preživjele su II. svj. rat. Anica se 1945. udala za → A. Polića s kojim je nastojala obnoviti rad poduzeća do njegove nacionalizacije.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 666. – HDA, RUR, Židovski odsjek, 27808. – Telefonski imenik 1941.

LIT.: M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004.