EHRENFREUND, Mojsije (Moša)

EHRENFREUND, Mojsije (Moša), trgovac (?Radohonce, Poljska, 15. IX. 1889 – logor Jasenovac, 1941). Sin Leibov. U Hrvatsku se doselio 1917. iz Bergreischsteina. U međuratnom razdoblju zaposlen je u poduzeću »Industrokemika« kao trg. zastupnik. Po ustavi NDH deportiran je u logor Jasenovac, gdje je stradao.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 666.

LIT.: M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004.