EHRENFREUND, Milan (Erić)

EHRENFREUND, Milan (Erić), službenik (Osijek, 8. XI. 1908 – logor Jasenovac, III/IV. 1941). Sin Aleksandrov. U nepoznato doba promijenio je prezime u Erić. Zavičajnost je stekao u Piškorevcima, a u međuratnom razdoblju živio je u Zagrebu djelujući u filmskoj struci. Po uspostavi NDH ostao je bez namještenja i prihoda, ubrzo uhićen i deportiran u logor Jasenovac, gdje je stradao. Supruga Margita rođ. Deutsch i kći Vera deportirane su u Auschwitz.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 666.

LIT.: A. Miletić: Koncentracioni logor Jasenovac 19411945. Dokumenta, 1. Beograd–Jasenovac 1986. – M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004.