EHRENFREUND, Aleksander

EHRENFREUND, Aleksander, trgovac (Osijek, 19. VII. 1893 – logor Jasenovac, 1942). Suprug Roze rođ. Marton. Bio je vlasnik poduzeća »Zmaj«, trgovine željeznim i tapetarskim proizvodima. Po uspostavi NDH bio je uhićen. Potkraj kolovoza devet vlasnika obrtničkih poduzeća (uglavnom metalne robe, stolara i tapetara) zatražilo je da ga se pusti kao neophodno potrebnog stručnjaka. Neovisno o tome, stradao je u logoru Jasenovac.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 666. – HDA, RUR, Židovski odsjek, 28049. – Popis žrtava.

LIT.: I. i S. Goldstein: Holokaust u Zagrebu. Zagreb 2001.