EHRENDIENER, Milan

EHRENDIENER, Milan, pravnik (Osijek, 31. I. 1907 – logor Jasenovac, 1941). Sin Hermana (?, o. 1857 – Osijek, 29. V. 1922) i Olge (Osijek, 1885 – ?), brat Nade (Osijek, 1. XII. 1910 – Haifa, Izrael, ?). Nakon stjecanja doktorata iz prava 1931. bio je odvjetnički pripravnik u kancelariji → Maksa Blocha, a 1937. u Desatičinoj ul. u Osijeku otvorio je odvjetnički ured. Zastupao je vodeće osječke žid. trgovce (Milana Dirnbacha, → Maksa Büchlera, Zlatka Adlera, Hugu Hahna, → A. Kozma). Ubrzo po uspostavi NDH uhićen je i deportiran u Gospić, potom u logor Jasenovac, gdje je stradao. Sestra je prebjegla u Hrvatsko primorje te bila internirana u logore u Kraljevici i Kamporu na Rabu. Nakon kapitulacije Italije u rujnu 1943. priključila se partizanima, a nakon II. svj. rata iselila je u Izrael.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 629. – Nadgrobni spomenik na Židovskom groblju u Osijeku.

LIT.: Vijesti Advokatske komore u Zagrebu. Odvjetnik, 5(1931) 4/5. – J. Romano: Jevreji Jugoslavije 1941–1945. Žrtve genocida i učesnici narodnooslobodilačkog rata. Beograd 1980. – M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004.