ECKSTEIN, David (Egić)

ECKSTEIN, David (Egić), liječnik (Vrbovsko, 28. IV. 1880 – ?logor Jasenovac, ? 1941–1945). Maturirao je 1889. na gimnaziji u Rakovici. Studij medicine završio je u Beču te se nakon promocije 24. VII. 1905. vratio u Zagreb, gdje je nekoliko mjeseci djelovao kao pomoćni liječnik u Stenjevcu. Potom je bio pomoćni liječnik u gradskoj bolnici u Sisku te tamošnji gradski, kotarski i blagajnički liječnik, a od 1939. gradski fizik. Banska uprava Savske banovine odobrila je njemu i supruzi Klari rođ. Kerpner 14. II. 1939. promjenu prezimena u Egić. Najvjerojatnije je stradao u logoru Jasenovac.