EBENSPANGER, Lavoslav

EBENSPANGER, Lavoslav, kantor (Zagreb, 22. XI. 1907 – logor Jasenovac, 1941). Sin → Dragutina i Ivane rođ. Koričan. Bio je nezaposlen te je za 1932. trebao ŽOZ plaćati jedan od najnižih poreznih prinosa – 120 din. Isti iznos i 1936, a iduće god. 240 din. godišnje. U travnju 1937. porezni doprinos mu je bio posve otpisan, što ga svrstava među siromašne. Krajem 1938. istupio je iz reformirane općine i pristupio ortodoksnoj, a bio je član cionista-revizionista. Surađivao je u revizionističkoj Jevrejskoj tribuni, tvrdeći da se u ŽOZ više ne vodi računa o žid. običajima, posebice onim religijskim te zahtijevao da se na idućim izborima u Hevri Kadiši ne biraju osobe koje ne zanima žid. problematika, istodobno izrazivši nezadovoljstvo što u ŽOZ dominira vladavina nekolicine, čime je bio u oporbi prema stavovima većine zagrebačkih Židova. Krajem 1940. ili poč. 1941. banskoj vlasti poslao je denuncijantski dopis o vođenju protuhrvatske politike u ŽOZ, naglasivši da je vodstvo općine, na čelu s pročelnikom hrama Bernhardom Grünnerom, na skupštinskim izborima glasalo za vladajuću listu Bogoljuba Jevtića, umjesto za listu Vladka Mačeka. Također je predložio smjenu → G. Schwarza, kao zagovornika vladajućega režima. Istaknuo je pripadnike žid. zajednice koji su glasali za HSS ili bili članovi stranke, kao primjer vođenja ispravne racionalne politike i zbližavanja Hrvata katolika i Židova. Zaključio je kako su uzroci antisemitizma i nesnošljivosti prema Židovima upravo u ponašanju Židova, predloživši da Banska vlast utječe da se pri idućim izborima za ŽOZ kandidiraju i izaberu osobe koje bi na skupštinskim izborima 1935. zastupale hrv. interese, odnosno glasovale za listu Ujedinjene opozicije na čelu s Mačekom. Banska vlast, odnosno Redarstveno ravnateljstvo, evidentiralo je dopis, ali izbori za vodstvo ŽOZ više nisu bili održani. Neovisno o izljevima hrv. domoljublja, kojima je vjerojatno samo pokušavao doći do namještenja, stradao je u Holokaustu.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 666, kut. 735, 213/5. – HDA, BHKB, 2057/1941. – JIM. – Popis žrtava. – Zapisnik sjednice Procjembenog povjerenstva JVO u Zagrebu 12. XII. 1933. – Žalbe protiv vjerskog prinosa za 1937, uz zapisnik sjednice Predstojništva JVO u Zagrebu, 12. VIII. 1937. – Zapisnik sjednice Odbora za upravu JVO u Zagrebu, 8. IV. 1937.

LIT.: Jevrejska tribuna, 18(1938) 12, 19(1939) 1, 19(1940) 7. – I. i S. Goldstein: Holokaust u Zagrebu. Zagreb 2001. – I. Goldstein: Židovi u Zagrebu 1918–1941. Zagreb 2004.