EBENSPANGER, Lavoslav

EBENSPANGER, Lavoslav, građevinski poduzetnik (Dobrljin, BiH, o. 1860 – Zagreb, 1923). Nakon I. svj. rata djelovao je u Zagrebu. U braku s Fanikom (Beč, 1868 – ?) otac je Otona i Roberta. – Sin Oton, knjigovođa (Zagreb, 10. III. 1901 – logor Jasenovac, 1941). Djelovao je kao knjigovođa u poduzeću »F. Ledicky i drug«. Po uspostavi NDH ostao je bez namještenja. Uhićen je i deportiran u logor Jasenovac, gdje je stradao. – Robert, službenik (Zagreb, 7. VIII. 1905 – ?Dalmacija, 1943). Kao stručnjak za osiguranje i devizne poslove radio je u Našičkoj tvornici tanina i paropila d. d. u Zagrebu. Po uspostavi NDH prebjegao je na Hrvatsko primorje te bio interniran u logore u Kraljevici i Kamporu na Rabu. Nakon kapitulacije Italije u rujnu 1943, priključio se partizanima djelujući u NOO Slunj. Stradao je prilikom zračnoga napada u Dalmaciji. U braku s Barbarom rođ. Fuchs otac je Milice Ružice (?Zagreb, 23. XII. 1938). Nakon majčine smrti 1941. naslijedila je kuću na Pantovčaku, srebrninu i zlatni nakit. Otac je kao zastupnik u prijavi imovine vlastima NDH 29. VI. 1941. naveo da je kuća na Pantovčaku (sa stanovima, namještajem i perzijskim tepisima), zaplijenjena prema rješenju Ministarstva unutrašnjih poslova. Dragocjenosti vrijedne 23 000 din. zaplijenila je Župa Prigorje, a nakit vrijedan 48 000 din. predan je Odboru za podavanja Židova uz prethodni pristanak Sirotinjskoga povjerenstva i kotarskoga suda. Preživjela je II. svj. rat.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 666. – Telefonski imenik 1941.

LIT.: J. Romano: Jevreji Jugoslavije 1941–1945. Žrtve genocida i učesnici narodnooslobodilačkog rata. Beograd 1980. – M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004.