EBENSPANGER, Dragutin

EBENSPANGER, Dragutin, trgovac i kućevlasnik (Novi Marof, 19. III. 1870 – logor Jasenovac, 1942). Suprug Ivane rođ. Koričan, otac Elly i → Lavoslava, kantora. Posjedovao je 1907. trgovinu vinom na sjev. strani Jelačićeva trga u Zagrebu. Jedan je od najvećih prinosnika poreza u ŽOZ za 1915. godinu (630 kruna). Po osnutku NDH morao je podnijeti prijavu imetka Ministarstvu narodnoga gospodarstva, Uredu za obnovu privrede NDH, u kojoj navodi vlasništvo nad uličnom i dvorišnom četverokatnicom u Ilici, vrijedne deset milijuna din. Nekretnine je kupio 1916, a zgrade sagradio 1930. Odboru za podavanja Židova 20. V. 1941. predao je 391 390 din. gotovine te dragocjenosti vrijedne 89 000 din., dok mu je sav srebrni pribor 7. VI. 1941. iz kuće odnio neki Hrženjak iz Petrinjske ul. u pratnji triju detektiva, o čemu mu nije izdana potvrda. U lipnju 1941. stan je zaposjeo Mato Vodopija, ustaša povratnik i pripadnik Pavelićeve tjelesne bojne, izbacio ga je iz stana s obitelji »s rokom od 2 sata« te zaposjeo stan »sa cijelim namještajem, vešom, odijelima, itd«. U srpnju je uputio molbu RUR da se njegova kći Elly, koja je odvedena na Zagrebački zbor i otpremljena na njemu nepoznato mjesto oslobodi na temelju liječničkih nalaza, no postigao je samo odgodu rješenja na 3 mjeseca po nalogu UNS. Ubrzo je uhićen i deportiran u logor Jasenovac, gdje je stradao. – Kći Elly, filozofkinja (Zagreb, 1. III. 1904 – Auschwitz, 1942). Doktorirala je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1939. tezom Problem slobode volje. Agent ustaškog redarstva uhitio ju je 8. VII. 1941. te je preko Zagrebačkoga zbora vjerojatno prebačena u paški logor Metajnu, potom u logor Loborgrad. Čini se da je deportirana u Auschwitz zajedno s drugim loborgradskim zatočenicama u kolovozu 1942.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 666. – HDA, RUR, Židovski odsjek, 27748. – Telefonski imenik 1941.

LIT.: Zagreb 1900. Zagreb 1974. – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb 1998. – I. i S. Goldstein: Holokaust u Zagrebu. Zagreb 2001. – M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004.