DOTAN, Feliks (Dothan, Deutsch; Felix)

DOTAN, Feliks (Dothan, Deutsch; Felix), fizičar (Zagreb, 8. IX. 1924 – ?, Izrael, 2005). Sin Šandora Deutscha, trgovca građevinskim materijalom, i Lily rođ. Steiner. Obitelj je II. svj. rat preživjela u Zagrebu zahvaljujući očevim poslovnim vezama. Nakon rata završio je gimnaziju te započeo studirati elektrotehniku na Sveučilištu u Zagrebu. U prosincu 1948. iselio se u Izrael, gdje je 1968. promijenio prezime u Dotan. Diplomirao je elektrotehniku 1951. na Tehnionu u Haifi. Tri je godine radio kao inženjer u znanstvenim postrojbama izr. vojske, a 1954–57, 1960–65. te od 1967. do umirovljenja 1992. na Hebrejskom sveučilištu u Jeruzalemu na Katedri za fiziku (od 1976. i predstojnik), na kojoj je 1965. doktorirao, 1972. biran u zvanje izvanrednoga profesora, a 1980. u redovitoga; professor emeritus od 1992. Kao znanstvenik-istraživač visokoga napona boravio je 1957–60, 1986. i 1991. u Europskom institutu za nuklearna istraživanja u Ženevi, 1973–74. bio je gost-predavač na Sveučilištu u Kaliforniji, a 1981–82. na Sveučilištu Yale. Dobitnik je Nagrade predsjednika Izraela (1986) te Nagrade za životno djelo na području tehnologije (2001). Objavio je oko 50 znanstvenih radova, vlasnik je više patenata te supokretač »Talpota«, programa za školovanje izr. vojske.

LIT.: Ž. Lebl: Juče, danas. Tel Aviv 1999. – M. Kolar-Dimitrijević: Osobe iz knjige Jučer, danas Ženi Lebl (Jennie Lebel). Novi Omanut, 9(2001) 44/45. – M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004.