ABINUN, Ješua

ABINUN, Ješua, javni djelatnik (Sarajevo, 12. V. 1920). Mladost je proveo u Sarajevu, gdje je izučio brijački zanat. Po osnutku NDH njegovu je ocu oduzeta stolarska radionica. S ocem i bratom 22. X. 1941. iz Sarajeva je deportiran s ostalim Židovima u logor Jasenovac. Godinu dana radio je u brijačnici u logoru Stara Gradiška, u šumskoj grupi i pri gradnji nasipa. Sudjelovao je u proboju logoraša 22. IV. 1945. Iako je potom pristupio partizanima, zbog iznemoglosti je prebačen na liječenje u Lipik. Nakon II. svj. rata nakratko radio u Komisiji za istraživanje ratnih zločina NR Hrvatske. Vratio se u Sarajevo, gdje je do umirovljenja bio voditelj Frizerske zadruge i aktivan član sarajevskoga ŽO. Napustio je Sarajevo 1992. tijekom srp. opsade u izbjegličkom konvoju, koji su organizirali ŽO Sarajevo i JOINT. Stigao u prihvatilište u Pirovcu i ostao živjeti u umirovljeničkom domu u Splitu. Svoja iskustva objavio je u knjizi Sećanja Jevreja na logor Jasenovac (Beograd 1972). Bio je jedan od svjedoka optužbe na suđenju ustaškomu dužnosniku Dinku Šakiću 1999. U proboju logora Jasenovca stradao mu je brat Santo (navodno progutavši otrov), u Jasenovcu je stradao i njegov otac, a majka i sestre Simha i Regina odvedene su u logor Jasenovac 1942. i najvjerojatnije stradale pri prebacivanju u logor Staru Gradišku. U Holokaustu mu je stradala i šira obitelj.

IZV.: Osobni podaci ulaznika.

LIT.: J. Romano: Jevreji Jugoslavije 1941–1945. Žrtve genocida i učesnici narodnooslobodilačkog rata. Beograd 1980. – http://www.slobodnadalmacija.hr/Nedjeljna/tabid/95/articleType/ArticleView/articleId/110585/Default.aspx+je%C5% A1ua+abinun&ct=clnk, pristupljeno 3. XI. 2011.