AURELIJE, Dionizije iz Tiberijade (Aurelius Dyonisius Iudaeus Tiberiensis)

AURELIJE, Dionizije iz Tiberijade (Aurelius Dyonisius Iudaeus Tiberiensis), Židov o kojem postoji najstariji zapis na hrv. području (Tiberijada, II. st. – Senj, III. st.). Podrijetlom je iz galilejskoga grada Tiberijade, pokopan kraj današnjega Senja, o čem svjedoči natpis na latinskom jeziku na nadgrobnoj ploči nađenoj uz cestu za Vratnik. Ostali su mu životopisni podaci nepoznati.

LIT.: V. Nedomački: Naseljavanja. U: Židovi na tlu Jugoslavije (katalog izložbe). Zagreb 1988. – T. Đurić: Utjecaj židovske etničke skupine na razvoj novčarstva u Hrvatskoj. Bilten ŽOZ, 1992, 27. – M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004. – Ž. Bartulović: Neka pitanja iz povijesti Senja. Senjski zbornik, 34(2007).